Door wie

Ik ben Bouwien van Halsema – de Vries. Geboren (1960) en getogen op het Drentse platteland woon ik nu in het oosten van het land.

Na de middelbare school heb ik een aantal opleidingen gevolgd. Op basis van mijn opleiding als Activiteitenbegeleider was ik werkzaam in een verzorgingshuis, een verpleeghuis en in een dagcentrum voor verstandelijk gehandicapten.

Jaren later volgde ik een opleiding HBO-Theologie, die ik afrondde met een afstudeeropdracht over de begeleiding van jongeren. Tijdens en na deze studie deed ik ervaring op als geestelijk verzorger en als kinder- en jongerenwerker.

Vervolgens heb ik een opleiding op HBO-niveau Psychosociaal Therapie afgerond (later aangevuld met een postacademische-opleiding Psychosociale Oncologie voor Geestelijk Verzorgers). Mijn motivatie daarvoor bracht ik destijds als volgt onder woorden: ‘Al op jonge leeftijd merkte ik dat ik het fijn vond om met anderen op te lopen die het moeilijk hebben. Met bewondering en vol bewondering kan ik kijken hoe de ander het leven leidt. Ik zie dat elk mens uniek en bijzonder is. Ik vind het boeiend om met mensen in gesprek te gaan over de diepere dingen van het leven, om te luisteren naar wat de ander zoal beweegt en te onderzoeken wat de onderliggende beweegredenen van het gedrag van de ander zijn. Ik wil de mensen beter kunnen begrijpen en begeleiden’.

Ook heb ik specifieke opleidingen gevolgd om kinderen en jongeren therapeutisch te begeleiden.

In het voorjaar van 2012 heb ik drie cursussen afgerond: de Medische Basiskennis voor therapeuten, de basiscursus Focussen en de opleiding tot Focusbegeleider.
Focussen is een methode om je aandacht te richten op de totale lijfelijke gewaarwording over iets in je leven. Die lijfelijke gewaarwording kan je meer duidelijk maken over de betekenis van iets in je leven dan dat je met woorden alleen kan omschrijven (grondlegger: Eugene Gendlin).
Om een indruk te geven wat focussen zoal inhoudt, verwijs ik u naar de informatie bij de gratis e-mail cursus Word Groter Dan Dat Wat Jou Klein Houdt (zie tabblad Links). Deze gratis e-mail cursus is een korte inleiding op het focussen.

Ook heb ik een cursus Lichaamsgericht werk gevolgd. Door eenvoudige, vaak lijfelijke opdrachten uit te voeren, voel je fysiek wat er in je binnenste leeft. Soms werkt dit bevestigend, andere keren doe je nieuwe inzichten op om met blokkades in je leven om te gaan. De verrijking die ik zelf ervaren heb, wil ik graag overbrengen bij mijn cliënten.

Momenteel werk ik vanuit mijn eigen praktijk en begeleid ik jongeren en volwassenen.

Bouwien van Halsema - de Vries

Psychosociaal therapeut

Wechelerweg 33

7431 PD Diepenveen

Telefoon: 06 225 32 104

Internet: www.praktijkdevogels.nl

E-mail: hulpverlening@praktijkdevogels.nl

Geregistreerd bij Kamer van Koophandel: 51 06 96 36

Geregistreerd bij beroepsvereniging NFG: 60 07 12 69 18

Geregistreerd bij RBCZ: 80 96 34R

Geregistreerd bij Certificaat Christelijke Zorg

© 2022 Praktijk de Vogels