Welkom

Welkom op de website van Praktijk de Vogels

Een praktijk die professionele begeleiding biedt aan jongeren (16 tot 18 jaar) en volwassenen die moeilijkheden ervaren in hun persoonlijk functioneren.

Een praktijk die werkzaam is vanuit de visie dat alle dingen in het leven nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden.

In principe is de therapie algemeen van opzet, zodat iedereen, welke levensovertuiging men ook heeft, een beroep op begeleiding kan doen.
Iedereen is van harte welkom en wordt, ongeacht zijn of haar achtergrond, ten volle gerespecteerd.

Mocht iemand vragen hebben met betrekking tot 'geloof en kerk', dan kan de therapie aansluiten bij de persoonlijke opvattingen van de hulpvrager. Praktijk de Vogels biedt dan hulp vanuit haar christelijke levensvisie.

 Klik hier voor folder: jongeren (16 tot 18 jaar)

 Klik hier voor folder: volwassenen

Een praktijk die de gratis e-mail cursus Word Groter Dan Dat Wat Jou Klein Houdt aanbiedt. Ga voor meer informatie over deze cursus naar tabblad Links.

Reisdoel: van vogelvrij naar vogel vrij

 

 

 

 

© 2021 Praktijk de Vogels